İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Gravite (uydu verileri) ile Anadolu ve çevreleyen denizlere ait tektonik kompozisyonun 2B ve 3B yapı sınırları
Başlık: Gravite (uydu verileri) ile Anadolu ve çevreleyen denizlere ait tektonik kompozisyonun 2B ve 3B yapı sınırları
Yazarlar: Ertan TOKER
Anahtar Kelimeler: Gravite,Filtre,Standart sapma,Uzun dalga-boyu,Doğu Akdeniz,2b,3b
Özet:

Ege kıyılarından İran sınırına kadar yatay dikdörtgene benzeyen Anadolu, kıta içi hareketlere ve hareketli mikro levha sınırlarına sahiptir. Bu sınırlar işlenmiş Gravite verilerinde gözlemlenebilir. Bu dikdörtgenin kabaca sağ alt köşesi (GD) Arap levhası tarafından kuzeye itilir.  Bu itilme dikdörtgenin sağ yukarısındaki (KD) ters kuvvetlerle durdurulur. Büyük blok Kuzey Anadolu Fayı (KAF) 25 mm/yıl (McClusky  vd.,  2000; Reilinger  vd.  2006) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF) boyunca 10 mm/yıl (Barka 1992; ve Barka and Reilinger, 1997) batıya kaçarken ege plakasındaki makaslama zonu ile karşılanır(McKenzie 1972). Helen ve Kıbrıs yayının etkisiyle sol aşağı (GB) doğru hareketlenir.  Dikdörtgenin sol kuzey (KB) ve güneyi sıkışmış (GB) ve genişlemiştir. Bütün bu hareketler çevresinde büyük transform hareketlere ve levha yırtılmalarına neden olmuştur. Kuzey Anadolu transformu Anadolu’dan Yunanistan’a uzanarak veriye konu olan coğrafyanın büyük bölümünü kat etmiştir. Dikdörtgen yapının kuzey güney yönde büyük transformlarla kesilmesi için birçok neden varken bu yönde süreksizlikler görülememektedir. Süreksizliklerin Kuzeyde eklenir yığışımlarla örtülü, Orta Anadolu’da ise ovalar tarafından örtüldüğü, Karadeniz’in (KG) basık yapısı ve Akdeniz ortası sırtlar (doğu-batı) farklı zamanlarda ana ekseni Kuzey – Güney doğrultulu stres hatları ve buna bağlı gelişen çizgisellikler olduğunu anlatmaktadır. Kırım kıyıları kuzeyde Mısır kıyıları güneyde, doğuda İran ve batıda Yunanistan arasındaki stresli bölge büyük sıkışma yükünün altında Anadolu levhası boyunca birçok deformasyon gelişmiştir. Arap levhasının yukarı hareketine Doğu Akdeniz’in dalarak eşlik etmesi (Şekil 4 )  (KG) yönlü stres ekseni ve/veya levha sınırlarının varlığına işaret etmelidir. Kıtasal kabukta yaşanan tektonik aktiviteler, önceki çalışmalarda (McClusky et al. (2000); Reilinger, R., et al (2006); Aktuğ et al. (2009)) tarafından küresel konumlanma (GPS) verileriyle incelenmiştir. Özdemir ve Karslıoğlu (2019)’da küresel konumlanma verilerindeki vektörel kayma hızlarının sınıflandırılmasıyla mikro levha sınırlarını araştırmışlardır. 

10.19111/bulletinofmre.641237

Details

[English .pdf]
2D and 3D Structural Boundaries of the Tectonic Composition of the Anatolia and Surrounding Seas using Gravity (Satellite Data): Eastern Mediterranean
Title: 2D and 3D Structural Boundaries of the Tectonic Composition of the Anatolia and Surrounding Seas using Gravity (Satellite Data): Eastern Mediterranean
Authors: Ertan TOKER
Keywords: Gravity, filter, standard deviation, long-wavelength, Eastern Mediterranean, 2D, 3D
Abstract:

The problems of the earth at different scales are investigated processing the gravity data. The density of the data can be arranged to solve detailed, semi-detailed and regional problems. Here, the lineaments in figures obtained by processing the gravity data were examined in terms of large wavelength structures in plate size as 2D and 3D. The 2D lineaments determine important stress areas and they are affected at different rates in relation to the spatial distribution of the source effect. These boundaries are affected at different rates from less dense and very dense structures due to grid formation. Different wavelengths in structure boundary analyses are marked by means of derivative and phase elements and filters. The vertical change in 3D analysis can be made at the approach level with the analytical examination of 2D change. At this stage, the distributions of source effect and depth model structure parameters are estimated. When examining the large wavelength structures, some of the buried structures appear due to the removal of the cover. In search of solutions for tectonic structures that we may overlook; the tectonic components that need to be confirmed in the Eastern Mediterranean have been tried to be elucidated in this study. 3D building solutions are important in this regard.

10.19111/bulletinofmre.641237


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020