İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Türkiye’de üretimi yapılan bazı doğal taş örneklerinin donma-çözünme davranışlarının laboratuvar ölçeğinde incelenmesi
Başlık: Türkiye’de üretimi yapılan bazı doğal taş örneklerinin donma-çözünme davranışlarının laboratuvar ölçeğinde incelenmesi
Yazarlar: Gökhan EROL, Ozan BAYRAM
Anahtar Kelimeler: Doğal Taş, Donma-Çözünme, Su Emme, Isıl-Mekanik Davranış, Tek Eksenli Basınç Dayanımı
Özet:

Bu çalışmada Türkiye’nin farklı yerlerinden temin edilmiş doğal taş örneklerinin donma-çözünme testi öncesi ve sonrasında mekanik özelliklerinin değişimi incelenmiştir. Çalışma kapsamında 17 farklı doğal taş örneği kullanılmış, kimyasal ve mineralojik-petrografik özellikleri belirlendikten sonra atmosfer basıncında su emme, gerçek yoğunluk, porozite ve donma-çözünme öncesi ve sonrası tek eksenli basınç dayanımı testleri yapılmıştır. Donma-çözünme testi TS EN 12371 standardı kullanılarak -12 °C ile +20 °C arasında 56 döngü olarak yapılmıştır (2 döngü = 24 saat). Test sonrasında örnekler basınç dayanımı değişimlerinin tespiti amacıyla tek eksenli basınç dayanımı testine tabi tutulmuşlardır. Söz konusu örnekler üzerinde yapılan fiziksel ve mekanik test sonuçları, doğal taşların kimyasal ve mineralojik-petrografik özellikleri temel alınarak gruplandırılarak incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre doğal taş örneklerinden hangilerinin donma-çözünmeye karşı dirençli olduğu ve dış yapıda kullanılabileceği tespit edilmeye çalışılmıştır.

10.19111/bulletinofmre.746486

Details

[English .pdf]
A laboratory-scale investigation on freezing-thawing behavior of some natural stone samples manifactured in Turkey
Title: A laboratory-scale investigation on freezing-thawing behavior of some natural stone samples manifactured in Turkey
Authors: Gökhan EROL, Ozan BAYRAM
Keywords: Natural stone, freezing and thawing, water absorption, thermal-mechanical behavior, uniaxial compressive strength
Abstract:

In the study, the changes in the mechanical properties of the natural stone samples, which had been obtained from different regions of Turkey, before and after the freeze-thaw test were examined. Within the scope of the study, 17 different natural stone samples were used and, after chemical and mineralogical-petrographical properties were determined, water absorption at atmospheric pressure, real density, porosity, and uniaxial compressive strength tests were performed before and after freezing-thawing. The freezing and thawing test has been performed using TS EN 12371 standard from -12 °C to +20 °C in 56 cycles (2 cycles = 24 hours). After the test, the samples were subjected to uniaxial compressive strength test in order to identify the changes of the compressive strength values. The results of the physical and mechanical tests on these samples were evaluated by grouping according to chemical and mineralogical-petrographical properties of natural stones. It was aimed to determine which natural stone samples are resistant to freeze-thaw, and can be used in external cladding applications according to the findings obtained from the study.

10.19111/bulletinofmre.746486


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020