İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
12 Kasım 2017 Mw=7,3 İran depremine bağlı gelişen eş zamanlı deformasyonunun tespiti: Sentinel-1 verisinde DInSAR uygulaması
Başlık: 12 Kasım 2017 Mw=7,3 İran depremine bağlı gelişen eş zamanlı deformasyonunun tespiti: Sentinel-1 verisinde DInSAR uygulaması
Yazarlar: FATMA CANASLAN ÇOMUT, ŞULE GÜRBOĞA, Tayeb SMAIL
Anahtar Kelimeler: İnterferometri, DInSAR, 12 Kasım 2017 İran depremi.
Özet:

İran ve Irak arasındaki sınır bölgesinde bulunan Sarpol-e Zahab kasabasında 12 Kasım 2017 Pazar günü, Mw=7,3 büyüklüğünde kuvvetli bir sarsıntı meydana gelmiştir. Bu olay sonucunda meydana gelen toplam deformasyon miktarını bir dizi öncül ve artçı şok artırmıştır. Bu çalışmada, bu kadar güçlü bir depremden sonra yeryüzünün nasıl bir deformasyona maruz kaldığı incelenmiştir. Çünkü bazı köylerde zemin deformasyon incelemesi vatandaşların ve altyapının güvenliği için vazgeçilmezdir. Bu kadar büyük bir olayda yüzey deformasyonunu izlemenin en iyi yolu, mikrodalga sinyalleri kullanan SAR tekniğidir. Bu sistem gece ve gündüz farklı hava koşullarında etkili bir şekilde çalışabilmektedir. İnterferometrik SAR (InSAR), mm çözünürlükte yüzey deformasyonunun doğru ölçümüne imkân verir. SAR tekniklerinin uygulanabildiği birkaç yöntem bulunmaktadır ve bunlardan biri kesin olarak merkezüssü çevresindeki yükselme ve çökmeyi belirten Diferansiyel InSAR’dır (DInSAR). Bu nedenle, çalışma alanında hassas düşey yer değiştirmeyi belirlemek amacıyla DInSAR yönteminin kullanılması tercih edilmiştir. Depremi kaydeden rasathanelerden elde edilen sismolojik veriler meydana gelen depremin KB-GD doğrultulu, kuzeydoğuya eğimli Zagros Ters Fay Zonu’nda kaynaklandığını göstermiştir. DInSAR analiz sonuçlarına göre, merkezüssü alanı, fayın kuzeydoğu ve güneybatı bloğunda sırasıyla 90 cm yükselme ve -41 cm çökme ile düşey bir yer değiştirme meydana geldiğini göstermiştir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.604026

Details

[English .pdf]
Estimation of co-seismic land deformation due to Mw 7.3 2017 earthquake in Iran (12 November 2017) using Sentinel-1 DInSAR
Title: Estimation of co-seismic land deformation due to Mw 7.3 2017 earthquake in Iran (12 November 2017) using Sentinel-1 DInSAR
Authors: FATMA CANASLAN ÇOMUT, ŞULE GÜRBOĞA, Tayeb SMAIL
Keywords: Interferometry, DInSAR, 12 November 2017 Iran earthquake.
Abstract:

A strong shaking with Mw 7.3 occurred on 12th November 2017 around the Sarpol-e Zahab town in the border area between Iran and Iraq. It has a number of foreshocks and aftershocks increasing the total deformation, cumulatively. In this study, we have investigated how earth surface deformed after such a strong earthquake and its scatters. Because, the deformation inspection are indispensable for the safety of citizens and infrastructures. The best way for monitoring of surface deformation in such a big event is the SAR technique. This system can work effectively during night and day under different weather conditions. The Interferometric SAR (InSAR) allows accurate measurements of surface deformation in mm resolution. There are several methods for the application of SAR techniques and one of them is Differential InSAR (DInSAR) indicating an uplift and subsidence around epicentral area precisely. We preferred to use it for sensitive vertical displacement in the target area. The seismological data from the observatory centers indicate that the recent earthquake sourced from the NW-SE trending, northeast dipping High Zagros Reverse Fault Zone. According to the results, epicentral area has been exposed a vertical displacement with 90 cm uplift and -41 cm subsidence in the northeastern and southwestern block of the fault, respectively.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.604026 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020